Tilbage

Konkurrencevilkår og -betingelser – S23 Series Photo Contest

 1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være 18 år eller ældre, i øjeblikket være bosiddende i Danmark, Finland, Norge eller Sverige og have en [Galaxy S23-serie]. Konkurrencen har kun én (1) præmie og dermed én (1) vinder. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB ('Samsung') sammen med partneren Workshop International Sweden AB ('Workshop'). Samsungs medarbejdere (og nærmeste familie og medlemmer af medarbejdernes husstand) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen.
 2. For at deltage i konkurrencen skal du tage et billede om natten eller i et miljø med begrænset dagslys (natur, byliv, selfie, restaurant, klub osv.) med en [Galaxy S23-serie enhed] og uploade det til den dedikerede webside (www.sharetheepicnights.com). Det indsendte foto må ikke retoucheres via Photoshop eller anden professionel software eller applikation. Kun telefonens billedindstillinger kan bruges. Desuden skal du give Samsung oplysninger om din e-mail, bopælsland og IMEI-nummeret på din telefon ved at udfylde formularen på den angivne internetside for at sikre, at du er berettiget til at deltage.
 3. Konkurrencen starter den 1. februar 2023 og slutter den 31. marts 2023. Vinderen kåres ved lodtrækning i april 2023. Når Samsung har kontrolleret, at det vindende bidrag er et foto taget med en [Galaxy S23-serie enhed], vil vinderen blive bestemt. Afgørelsen om vinderen er endelig og bindende. Vinderen vil blive kontaktet af Samsung via den e-mailadresse, han/hun oplyste ved registreringen.
 4. Præmien består af en betalt rejse for to personer, der finder sted engang mellem den 1. september 2023 og den 31. august 2024 (anslået værdi på SEK 300 000 - 500 000 inklusive moms). Vinderen kan bestemme turen til seks forskellige destinationer spredt over hele verden (rejsens samlede længde er 6-8 dage), specifikke datoer for rejsen bestemmes af vinderen. Transport, hoteller og den, af Samsung, forudbestemte liste over aktiviteter, som vinderen kan vælge at deltage i under rejsen vil blive booket og betalt af Workshop. Personforsikring og transport til og fra lufthavnen til vinderens bopæl vil ikke være dækket af Samsung eller Workshop og vil således være dækket af vinderen.
 5. Vinderen vil blive underrettet og kontaktet af Samsung via den e-mailadresse, som vinderen har angivet i indsendelsesformularen i løbet af april 2023. Vinderen vil også blive offentliggjort på Samsungs hjemmeside, sociale medier, i butikker og i pressen. For at gøre krav på prisen skal vinderen svare Samsung inden for to (2) uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis vinderen ikke svarer inden for den relevante tidsperiode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de andre deltagere. Du giver hermed Samsung ret til at offentliggøre og annoncere dit navn og vindende bidrag på Samsungs sociale mediekanaler, i butikker, til pressen og på ethvert websted inden for Samsung-koncernen.
 6. Præmien kan være skattepligtig (indkomstskat). For at Samsung kan opfylde sine forpligtelser, er vinderen således efter anmodning fra Samsung eller dets koncernforbundne selskaber forpligtet til at oplyse navn, adresse og personligt identitetsnummer. Skatterapportering vil blive udført af Workshop og Workshop vil dække indkomstskatterne og beregne et bruttobeløb for vinderen.
 7. Du garanterer hermed, at dit bidrag er dit eget originale værk. Du er eneansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at indhente alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter til, at billedet kan uploades på Samsungs webside, sociale medier, i butikker og i pressen, og for at det kan bruges af Samsung. Et bidrag må ikke vise en persons billede, kendetegn eller oplysninger, medmindre deltageren har opnået en sådan persons forudgående godkendelse heraf. Samsung anbefaler kraftigt til ikke at uploade billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser og samtykker til. Samsung er ikke på nogen måde ansvarlig for billedet, f.eks. potentielt racistisk, voldeligt, sexistisk, stødende eller på anden måde upassende indhold eller overtrædelse af gældende regler i Samsungs politikker eller brandværdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne ethvert materiale, der (i) på nogen måde krænker eller sandsynligvis vil krænke en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller brandværdier, (iii) på nogen måde ikke overholder de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument, eller (iv) som Samsung efter eget skøn anser for upassende.
 8. Du giver hermed Samsung og enhver anden virksomhed i Samsung-koncernen en uigenkaldelig, verdensomspændende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at bruge din deltagelse i markedsføringen i to (2) år fra den dato, hvor du vandt konkurrencen. Derfor har Samsung en ubegrænset ret til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre og fremføre bidraget til et sådant formål inden for den angivne tidsperiode.
 9. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personlige data. Dette er beskrevet i Samsungs privatlivspolitik: Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderne). Hvis du bliver annonceret som vinder, skal du desuden på Samsungs anmodning give Samsung dit cpr-nummer og for en norsk statsborger også en kopi af sit skattekort (NO: skattekort), for at Samsung kan opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Samsung anvender gældende databeskyttelseslovgivning, når de behandler personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om yderligere detaljer om de oplysninger, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og til at anmode om adgang til eller sletning eller dataportabilitet af dine personoplysninger. For at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel vedrørende dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som beskrevet i privatlivspolitikken.
 10. Samsung forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere bidrag, som Samsung vurderer ikke overholder disse vilkår og betingelser.
 11. Dansk lovgivning regulerer disse vilkår og betingelser. Tvister, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser er underlagt domstolene i Danmark. Deltagerne kan også anmode Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet om at få en tvist behandlet i det omfang, at de har kompetence hertil via adressen er Toldboden 2, 8800 Viborg og hjemmesiden www.naevneneshus.dk.