Tilbake

Konkurransevilkår – S23 Series Photo Contest

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre, være bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, og ha en [Galaxy S23 Series telefon]. Konkurransen har bare én (1) premie og dermed én (1) vinner. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ('Samsung') sammen med sin partner Workshop International Sweden AB ('Workshop'). Ansatte (og nærmeste familie og husstandsmedlemmer til slike ansatte) i Samsung er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen.
 2. For å delta i konkurransen må du ta et blide om natten eller i et miljø med begrenset dagslys (natur, byliv, selfie, restaurant, klubb etc.) med en [Galaxy S23 Series telefon] og laste det opp på den dedikerte nettsiden (www.sharetheepicnights.com). Det innsendte bildet kan ikke retusjeres ved bruk av Photoshop eller annen profesjonell programvare eller applikasjon. Det er bare telefonens egne bildeinnstillinger som kan benyttes. Videre må du gi Samsung informasjon om e-postadressen din, bostedslandet ditt og IMEI-nummeret til telefonen din ved å fylle ut skjemaet på den ovenfor angitte landingssdien for å sikre at du er kvalifisert til å delta.
 3. Konkurransen starter 1. februar 2023 og avsluttes 31. mars 2023. Vinneren vil bli kåret i april 2023 basert på et tilfeldig utvalg. Etter at Samsung har kontrollert at vinnerbidraget er et bilde tatt med en [Galaxy S23 Series telefon], vil vinneren bli bestemt. Kåringen av vinneren er endelig og bindende. Vinneren vil bli kontaktet av Samsung vie e-postadressen han/hun oppga ved registreringen.
 4. Premien består av en betalt reise for to personer som skal finne sted en gang mellom 1. september 2023 og 31. august 2024 (estimert verdi på NOK 300 000 - NOK 500 000 inkludert moms). Vinneren kan velge mellom seks forskjellige destinasjoner fordelt over hele verden (total lengde på turen er 6-8 dager), og de spesifikke datoene for turen bestemmes av vinneren. Transport, hoteller, og en liste med av Samsung forhåndsgodkjente aktiviteter som vinneren kan velge å delta på i løpet av turen, bestilles og betales av Workshop. Personforsikring og transport til og fra flyplassen til vinnerens bolig dekkes ikke av Samsung eller Workshop og skal dermed dekkes av vinneren.
 5. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung i midten av april 2023 på den e-postadressen vinneren har oppgitt i innsendingsskjemaet. Vinneren vil også bli publisert på Samsungs nettside, i sosiale medier, i butikk og i pressen. For å gjøre krav på premien må vinneren svare Samsung innen to (2) uker etter å ha blitt varslet og kontaktet av Samsung. Dersom vinneren ikke svarer innen den aktuelle tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Du samtykker herved til, og gir Samsung rett til å publisere og kunngjøre ditt navn og vinnende bidrag i Samsungs kanaler på sosiale medier, i butikker, til pressen og på ethvert nettsted i Samsung-gruppen.
 6. Premien kan være gjenstand for fordelsskatt (inntektsskatt). For at Samsung skal kunne oppfylle sine forpliktelser, er vinneren derfor på forespørsel fra Samsung eller dets tilknyttede selskaper pålagt å oppgi navn, adresse og personnummer. Skatterapportering vil bli gjennomført av Workshop og Workshop vil dekke inntektsskattene og beregne et bruttobeløp for vinneren.
 7. Du garanterer herved at bidraget ditt er ditt eget originale verk. Du er eneansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på Samsungs nettside, sosiale medier, i butikker og i pressen og for at det skal kunne brukes av Samsung. Et bidrag kan ikke inneholde bilde av en person eller informasjon om noen person med mindre deltakeren har fått en slik persons forhåndssamtykke. Det er Samsungs sterke anbefaling å ikke laste opp bilder som du ikke har alle rettigheter, lisenser og samtykker til. Samsung er ikke på noen måte ansvarlig for bildet, f.eks. potensielt rasistisk, voldelig, sexistisk, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov eller Samsungs retningslinjer eller merkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne ethvert materiale som (i) på noen måte krenker, eller sannsynligvis vil krenke, en tredjeparts immaterielle rettigheter, (ii) på noen måte er ulovlig eller i strid med Samsungs retningslinjer eller merkeverdier, (iii) på noen måte ikke overholder vilkårene og betingelsene som er angitt i dette dokumentet, eller (iv) som Samsung, etter eget skjønn, anser som upassende.
 8. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-gruppen en ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royalty-fri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke bidraget ditt i markedsføring i to (2) år fra datoen da du vant konkurransen. Følgelig har Samsung en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, endre, distribuere, publisere, og offentlig fremføre bidraget for slike formål innen den angitte tidsperioden.
 9. For å kunne delta i konkurransen må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er beskrevet i personvernerklæringen: Slike personopplysninger vil bli samlet inn, behandlet og lagret av Samsung med det formål å gjennomføre og administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Videre, hvis du blir annonsert som vinner, må du på Samsungs forespørsel gi Samsung ditt personnummer, og, dersom du er norsk statsborger, også en kopi av skattekortet ditt, for at Samsung skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, reg. no 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Samsung forholder seg til gjeldende personvernlovgivning ved behandling av personopplysninger. I samsvar med gjeldende lov har du rett til å be om detaljer om de opplysningene vi henter inn om deg og be oss om å rette unøyaktigheter i disse opplysningene, protestere mot eller be om begrensning av behandlingen, og å be om innsyn i, sletting eller portabilitet av dine opplysninger. Hvis du ønsker å gjøre en forespørsel eller henvendelse angående dine rettigheter, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler personopplysningene dine, kan du kontakte Samsung via vår dedikerte GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen samtykker du til å være bundet av disse vilkårene og anerkjenner behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i personvernerklæringen.
 10. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise påmeldinger som det anser å ikke overholde disse vilkårene og betingelsene.
 11. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår mellom en forbruker som er bosatt i Norge og arrangøren skal behandles av de alminnelige domstolene i Norge. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling i den grad de er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien, og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.