Din Samsung Galaxy S23 Nightography guide

Praktiska tips inför fotografering

Se till att kameralinsen är ren från fingeravtryck och smuts.

Placera din enhet på en stabil yta för att säkerställa stadighet medan du
använder Nattografi-funktionen.

En optimal lösning är att fästa enheten på ett stativ.

Hur fotar du med Nattografi- funktionen?

1.

Öppna Kamera-appen från hemskärmen.

Guide one

2.

Svep till höger för att byta från ‘FOTO’ till “MER” (1)

Guide two

3.

Välj sedan nattläge (2).

Guide three

4.

Det gula tecknet 4s visar exponeringstiden i sekunder per bild (1). Ju längre exponering desto mer ljus når kamerasensorn.

Guide four

5.

Du kan ändra mellan ‘Auto’ & ‘Max’(2) genom att trycka på den gula texten (1) i sökaren.

Guide five

6.

Efter att ha tryckt på avtryckaren börjar kameran ta bilden. En timer(1) startar beroende på inställd exponering.

Guide six

7.

Håll kameran så stilla som möjligt under fotografering. För bästa resultat montera enheten på ett stativ(2).

8.

Efter att ha tagit din bild hittar du den i Galleri-appen precis som vanligt(3).

Guide eight